Entreprenadarbeten i Linköping

Välkommen
till Säby Maskin
& Jord i Linköping

Oss kan ni vända er till när ni är i behov av olika maskinarbeten som lastning, snöröjning, sandning, sandupptagning, grävning och andra typer av markarbeten. Vi tillverkar och säljer även olika typer av jord som anläggningsjord, matjord och planteringsjord. Vi har även lammproduktion och försäljning av skinnprodukter. Vi utför arbeten i hela Östergötland.

Entrepenad

Vi utför alla typer av entreprenadarbeten som går att genomföra med lastmaskiner, traktorer och grävmaskiner. Vi har även en maskinpark om du är i behov av att hyra olika maskiner av oss.

Jordhantering

Vi tillverkar och säljer en mängd olika jordprodukter som anläggningsjord, matjord, frästorv, planteringsjord, fibermull och jordförbättringsbarkmull.

Lammproduktion

Säby Maskin & Jordhantering bedriver lammproduktion med ett 80-tal pälstackor av rasen Gotlandsfår. Vi har försäljning av både gråa och vita får- och lammskinn, samt en del andra skinnprodukter.

Om oss

Entreprenadföretag inom maskin och jord i Linköping.

Säby Maskin & Jord AB är ett familjärt företag som grundades år 1986 i Linköping. Vi är 8 anställda idag och har en stadig och stabil tillväxt i företaget. Företaget drivs av oss i familjen Swanberg där styrelsen består av Lars Swanberg, Barbro Swanberg som även har hand om administration och redovisningen samt sonen Peter Swanberg. Vår fantastiska personalstyrka består även av Mario Hjalmarsson, Pelle Andersson, Simon Söderström, Peter Johansson & Bengt Swanberg.

Säby Maskin är medlem i Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Maskinentreprenörerna (ME) och ansluten till Östgötafrakt (GDL).

Vår historia

Lantbruk sedan 1986

Vi startade upp vårt företag år 1986 och är i grunden ett ett lantbruksföretag med spannmålsodling som huvudsaklig näring. Vi har sedan dess utvecklat vår verksamhet och erbjuder idag flera olika tjänster. Idag erbjuder vi jordhantering, det vill säga tillverkning och försäljning av jordprodukter, lammproduktion samt  entreprenadverksamhet med olika lastmaskiner och grävmaskiner.

2001 startades vår lammproduktion och vi har idag 80 tackor av rasen Gotlandsfår. Vi har just nu cirka 150 stycken lamm och 15 ungdjur till rekrytering. Vi säljer även får- och lammskinn i vår skinnbod på gården!

Vi tror på hållbar utveckling

Säby Maskin & Jord AB är engagerade i att tillhandahålla den bästa arbetsmiljön och slutprodukten av högsta kvalitet. Hastighet betyder inte att vi kompromissar med kvaliteten på arbetet. Med flera års erfarenhet inom maskin och jordbruk har vi stor vana och engagemang till våra kunder.

Entreprenad inom mark och grävning

Vi utför alla typer av entreprenadarbeten som går att genomföra med lastmaskiner, traktorer och grävmaskiner

Lammproduktion

Vi bedriver en lammproduktion med ett 80-tal pälstackor av rasen Gotlandsfår.

Jordhantering

Vi tillverkar och säljer en mängd olika jordprodukter.